ceturtdiena, 2016. gada 4. augusts

Tur aiz Ilūkstes (1. turpinājums)

Vilis Veldre

Ne visas vietas Dieva pasaulē var būt gluži tādas pat, kā šī viena, kur Dievs jums lēmis dzīvot. Saprotams, arī citās vietās ir cilvēkiem zeme zem kājām un debesis virs galvas. Taču katrā vietā ir citāds redzējums, kad vērojam, ko cilvēki dara uz zemes un ko viņi domā darīt debesīs.
To zinādami, jūs ejat no Līksnas baznīcas pāris kilometrus lejup uz Daugavu. Sākumā redzat vienu vienīgu Daugavas līci, un ja jūs neietu pēc kartes, tad jūs varētu domāt, ka drīzi nonāksit pie kāda ezera.

Tad pēkšņi ceļš kā grava iziet cauri stāvam krastam un jūs redzat, ka esat nonākuši lielas upes malā. Skataities nu labi vērīgi, jūs taču stāvat pie Daugavas!
Pie krasta ir
celtuve uz divi laivām.
Arī tauva ir kārtībā, lai varētu celtuvi aizvilkt uz otru krastu. Un otrā krastā jau piebraucis pajūgs ar divi braucējiem un sauc, ka grib tikt pāri uz šo pusi. Tad no šīs puses pienāk vēl divi pārcelties gribētāji: pajauns puisis platmalē un kāda jaunkundze, pēc izturēšanās spriežot puiša māsa.
Redzēdams, ka nav pārcēlēja, puisis nospriež, cēlējs būšot aizgājis brokastīs, un iet pa krastu augšā uz cēlēja māju. Drīzi viņš atgriežas, un cēlējs viņam nāk blakus. Tūdaļ celtuve tiek atraisīta no pāļiem, cēlējs ar puisi ķeras pie tērauda stiepļu tauvas, no krasta uz krasta pārstieptas, un lēnām velk celtuvi Daugavai pāri. Kad celtuve jau atvilkta gabalu no krasta, vilcēji mitējas vilkt, un paši Daugavas viļņi dzen celtuvi gar tauvu pretī otram krastam.
Pa to laiku cēlējs ar puisi runājas par jauniem zābakiem: kur tos Ilūkstē vislabāk un lētāk nopirkt. Un jūs ar puiša māsu jau iepazinušies tiktāl, ka zināt viņu ejam uz kādiem tur svētkiem Ilūkstes baznīcā, jo pašlaik ir saulains svētdienas rīts.
Un tad jūs, izkāpuši lēzenā smilšu krastā, ejat puisim un viņa māsai līdzi uz Ilūksti, kas vēl esot kādi 4 kilometri.
No sākuma ceļš iet pa Daugavmalas pļavām. Puisis zina, ka tās esot
Daugavpils cietuma pļavas.
Siena laikā cietumnieki te raujoties kā pa talku.
Pavasarī pļavas bijušas visgarām pārplūdušas. Te gājis pāri viss Krievijas ledus. Kārklu krūmi pļavmalās nobrāzti kā nomizoti, gandrīz visi balti. 1931. gadā, kad tie pavisam lielie plūdi bijuši, tad Nizgalānu ciemā tepat netālu pie Daugavas lopus no kūtīm tikai tā varējuši izglābt, ka jaukuši nost kūtīm jumtus un lopus ar virvēm vilkuši laukā caur griestiem un laiduši laivās.


Un apaļās bedres, kas pļavās šur un tur ieraugāmas, ir granātu bedres. Ai, ai, kas te kara laikā bijusi par negantu šaušanu! Krieviem bijuši ierakumi tepat priedēs, kur aiz pļavām redzami tādi kā kalni. Vācieši stāvējuši tālāk.
Pa nokalni uz augšu iedami, jūs tiešām redzat, ka viss priedulājs izrakāts robainiem tranšeju grāvjiem un izvandīts granātu dobēm.
Ja, tas bijis 20 gadus atpakaļ, tas karš. Un 20 gadi cilvēka mūžā ir pietiekoši liels laika sprīdis, lai daudz ko pārvarētu, arī kara postījumus. Un jūs redzat, ka tie ir pārvarēti. Visur izaugusi jauna dzīve, kaut arī uz drupām.
Un kad
ieraugāt Ilūksti,
nesabīstaties tad, redzēdami, ka vislielākā celtne tur ir — karā sagrautas katoļu baznīcas drupas. Kad šī baznīca vēl nebijusi nopostīta, viņa bijusi skaistākā un plašākā katoļu baznīca visā Baltijā. Ilūkstē nu jau atkal ir 1300 iedzīvotāju, un tiem visiem ir kur dzīvot. Gluži citu ainu jums būtu nācies redzēt pirmajos gados pēc kara.
Kā zināt, visa Ilūkstes pilsēta bija sagrauta drupās un gruvešos, pilnīgi noslaucīta no zemes virsus. Vesela bija paglābušies tikai viena maza pirtiņa.
Iedzīvotāji, kas atgriezās no bēgļu gaitām, ierīkoja sev mājokļus zemnīcās, nesagrautos pagrabos un baznīcas lielajās drupās.
Tagad jūs varat pārliecināties, ar kādu sparu ilūkstieši atjaunojuši savu drupās grauto dzīvi. Saprotams, daudzās vietās valsts nākusi palīgā.
Ilūkste ir pilsēta, kas nepilnos 20 gados izaugusi no pelniem un gruvešiem. Un kad jūs paskatāties uz ģimnāzijas jauno četrstāvīgo mūra ēku, celtu Ilūkstes augstākajā vietā no dzeltenajiem ķieģeļiem, tad jūs no visas tiesas jūtiet, ka šinī pilsētā iet dzīve strauji uz augšu.
Tikai piezīmēsim, ka Ilūkstei nekad nav bijis un arī tagad vēl nav īstas pilsētas rakstura. Te katrs namnieks ir arī lauksaimnieks. Un Ilūkstē nav gandrīz nevienas ģimenes, kurai nebūtu pašai savas govs. Un visiem ilūkstiešiem ir lauki ārpus pilsētas, kur šīs savādās pilsētas iedzīvotāji pavada savas dienas no agra pavasara līdz vēlam rudenim, kopdami savas druvas ar tādu pat gādību, kā visi zemkopji.

(Turpinājums sekos.)

1936.07.13 Brīvā Zeme Nr. 154